K rozšíření a zkvalitnění tohoto projektu může přispět každý, kdo má k dispozici fotografii obce nebo farnosti z dob minulých, kterou by bylo vhodné publikovat nebo jí nahradit některou ze stávajících fotografií v nízké kvalitě. Stačí zaslat sken fotografie na některou z emailových adres uvedených v kontaktech. Přivítáme i doplnění nebo upřesnění komentářů k prezentovaným fotografiím. Za poskytnuté podklady předem děkují autoři.
Historie obce ve fotografii představuje veřejný a rozšiřitelný archiv, jehož cílem je dokumentovat dění v obci tak, jak jej zachytily objektivy fotoaparátů v průběhu století nebo štětce místních umělců. Fotografie pocházejí ze sbírek místních pamětníků, převážná část byla však poskytnuta ze soukromé sbírky pana Tomáše Lekeše st., místního rodáka, patriota, který se dlouhá léta zabýval historií farnosti. Prezentovaný soubor fotografií zcela určitě neobsahuje všechny dostupné fotografie a rovněž řada fotografií nebyla kvůli své kvalitě uvedena.

HISTORIE OBCE VE FOTOGRAFII
ÚJEZDEC
u Luhačovic